สินค้า

H2Ozone H2Ozone H2Ozone
หมวดหมู่สินค้า: ปศุสัตว์

แท็ก:

08 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 6456 ผู้ชม

 

AgriSafe ™

โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพครบวงจรสำหรับภาคการแปรรูปอาหารเกษตร

AgriSafeTM ใช้เทคโนโลยี H2Ozone ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อส่งมอบน้ำบริสุทธิ์ Ozonated

สำหรับปศุสัตว์ (เนื้อวัวนมสัตว์ปีกและสุญญากาศ) การแปรรูปอาหารการทำ Hydroponic Cultures และ CIP (รวมถึงวัฒนธรรมผักไฮโดรโปนิกส์)

 

แหล่งที่มาของน้ำสามารถมาจากบ่อน้ำผิว น้ำหลุมเจาะบ่อบาดาล ระบบการจัดเก็บน้ำฝนของคุณเอง หรือ น้ำที่จัดหาจากเทศบาล

 AgriSafeTM - ระบบปราศจากสารเคมีที่ปราศจากสารเคมีซึ่งสามารถใช้งานได้กับเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อ E.coli, Salmonella, Legionella และ Campylobacter และ Cryptosporidium oocyst

สัตว์ปีก - ประโยชน์เฉพาะของ AgriSafe ™

ปศุสัตว์ต้องลดการใช้ยาปฏิชีวนะและโปรไบโอติกลงอย่างมากโดยไม่มีผลเสียใด ๆ

อัตราการตายของไก่ตายต่ำกว่า 3% ที่มีอัตราการเติบโตเร็วขึ้น

การดื่มน้ำจะสอาดสดชื่น..

ปศุสัตว์ของคุณจะแข็งแรงมีความสุขและเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้นของน้ำหนักปศุสัตว์

ช่วยให้พืชติดดอก ตั้งท้อง ติดผล ทำให้พืชมีการเพิ่มผลผลิตขึ้นมากต่อปี

การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรและผลกำไรทางการเงิน

Break-even ภายใน 1 ปี

ช่วยในการลดลงของเนื้อสัตว์และผลผลิตไข่ที่ถูกทำลาย

Piggery - ประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครของ Agrisafe ™

พัฒนาการที่สำคัญของสัตว์ในระยะหย่านมและระยะการเจริญเติบโตที่ 1 และ 2 โดยการเพิ่มเครื่อง Agrisafe ™

วัวเนื้อ – จะได้รับประโยชน์เฉพาะเมื่อใช้เครื่อง  Agrisafe ™

การเพิ่มน้ำหนักสัตว์ในโรงงานสำเร็จรูปที่สังเกตได้จากการเพิ่มเครื่อง Agrisafe ™

CIP (Clean in Place)

เครื่อง Agrisafe TM ได้รับการจัดอันดับในการทำความสะอาดเครื่องจักรทั้งหมดและหน่วยงานอุตสาหกรรมโดยไม่ใช้สารเคมี

Agrisafe TM ใช้แทนผงซักฟอกในภาคเกษตรอาหารเกษตร

Engine by shopup.com