รับสมัครงาน

ดูหน้า

รับสมัครงาน

 

 

ตำแหน่ง เลขาผู้บริหารผู้บริหาร

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมเอกสารตามคำสั่งของผู้บริหาร
 • จัดทำและดูแล ตารางเดินทางต่างประเทศ และ ตารางนัดหมายงานให้ผู้บริหาร
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการ/เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, Internet ได้ย่างดี
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีมนุษยสัมพันธุ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

เงินเดือน

 • ตามประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบ

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บุคคล คุณวิกาณดา พรมมี

โทร. 0-29344769,0-2052-2226 086-3392167


27 กันยายน 2561

ผู้ชม 3494 ครั้ง

Engine by shopup.com