Ultrasound Pipe Cleaner  

 

       

  

           

 • มันเป็นวิธีการทำความสะอาดทางกลแบบปลอดสารเคมีสำหรับท่อและแทงค์ในฟาร์มหมูหรือฟาร์มไก่
 • ส่วนใหญ่ของการปนเปื้อนท่อ การทำงานต่อต้านกับแร่และตะกอนอินทรีย์
 •  จัดการให้เข้าไปอยู่ในรอยแตกเล็กๆ และติดอยู่ที่หัวมุมของท่อ
 • ปรับปรุงกระบวนการการทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อโดยสารเคมีและกรด
 • เพิ่มการปฎิบัติของสัตว์ และค่าเฉลี่ย ROI น้อยกว่า 1 ปี
 • ลดการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นจำนวนมาก

       

      คุณประโยชน์

 • ป้องกันการรั่วไหลและการอุดตันในเครือข่ายน้ำของคุณทั้งหมด
 • กำจัดไบโอฟิล์มเก่าๆ
 • น้ำปะปาสะอาดและมีสุขภาพดีขึ้นสำหรับไก่
 • มูลนกแห้งเร็วขึ้นผลเนื่องมาจากแมลงวันที่น้อยลง
 • การทำความสะอาดที่เร็วขึ้น ใช้ไฟน้อย และสามารถนำไปสู่การเพิ่มจำนวนรอบต่อปี
 
 

      การประหยัดมากขึ้น

 • ลดการใช้สารเคมีหรือสารลดทอนลง เพียงแค่ล้างด้วย H2O2 ระหว่างรอบ
 • กาบำรุงรักษา การซ่อมแซมท่อ การทำความสะอาดถังความดัน
 • การแทนที่ของ O-ring หัวจุก และแก้ดื่มน้ำ
 • ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ