สินค้า

พืชสวน

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Aranet
  ระบบตรวจสอบโรงเรือนของ Aranet - เซ็นเซอร์ไร้สาย

   02 ส.ค. 2564

   1045

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  กรีนไลน์ 2.5 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 0.2 – 2%

   13 ก.ค. 2564

   2525

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  กรีนไลน์ 2.5 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง การผสมคงที่อยู่ที่ 0.2% มีบายพาส เปิด/ปิด

   13 ก.ค. 2564

   2178

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  กรีนไลน์ 3 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 0.2 – 2%

   12 ก.พ. 2564

   2055

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  ปั้มผสมปุ๋ย ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 0.5 – 5%

   12 ก.พ. 2564

   2093

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  กรีนไลน์ 3 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 1 – 10%

   12 ก.พ. 2564

   2095

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  กรีนไลน์ 8 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 0.2 – 2%

   12 ก.พ. 2564

   2135

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  กรีนไลน์ 20 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 0.2 – 2%

   12 ก.พ. 2564

   2035

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  กรีนไลน์ 30 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 0.2 – 2%

   05 มี.ค. 2564

   1975

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  กรีนไลน์ 30 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 0.1 – 1%

   05 มี.ค. 2564

   2089

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  ปั้มผสม ยี่ห้อ โดซาตรอน กรีนไลน์ 30 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 0.2 – 2% มี EC มิเตอร์

   05 มี.ค. 2564

   1929

 • หมวดหมู่สินค้า : พืชสวน
  สำหรับ PVDF 3 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง สามารถปรับอัตราการผสมอยู่ที่ 0.2 – 2% (สำหรับใช้กับสารที่เป็นกรด)

   09 ก.พ. 2564

   1936

Engine by shopup.com